top of page

Farmers Market

Vizite youn nan Farmers Market ki anba yo pou w itilize Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP), Fanm, Tibebe ak Timoun (WIC) ak Chèk Pwogram Nitrisyon pou Senior Farmers Market (FMNP) pou achte fwi ak legim fre.

pexels-greg-thames-9650047.jpg

Kafou Farmers Market

1021 University Blvd E, Silver Spring, MD 20903

Mèkredi soti 10:30 am–2:30 pm
Louvri depi Avril-Novanm

Anba lavil Silver Spring FRESH FARM Market

911 Ellsworth Drive, Silver Spring, MD 20910

Samdi soti 9 am–1 pm

Takoma Park Farmers Market

6931 Laurel Ave, Takoma Park, MD 20912

Dimanch soti 10 am-2 pm

221539694_4102564273175855_8522222796190069194_n.jpg
bottom of page